Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości

Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości

Decydując się na zakup lub sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości warto zadbać o uprzednie zbadanie jej aktualnego stanu prawnego. Niestety nie wszyscy kupujący/sprzedający wiedzą o tej powinności, skutkiem czego nierzadko po dokonanej transakcji dowiadują się o obciążeniu zakupionej nieruchomości lub drodze, która będzie przechodziła przez ich teren.

Stanem prawnym nieruchomości możemy określić uwarunkowanie prawne danej nieruchomości, tzn. do kogo ona należy, gdzie jest położona, czy jest obciążona prawami osób trzecich lub ograniczonymi prawami rzeczowymi i czy może być przedmiotem jakiejkolwiek transakcji, względnie czy potrzebna jest zgoda na zawarcie odpowiedniej umowy. Stan prawny możemy więc określić jako formalny opis nieruchomości, który zawiera w sobie informacje przydatne dla każdego potencjalnego właściciela pod kątem prawnym (podatkowym, cywilnym, administracyjnym i itd.)

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stan nieruchomości oznacza łącznie:

  • stan zagospodarowania nieruchomości,
  • stan prawny nieruchomości,
  • stan techniczno-użytkowy,
  • stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej,
  • stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona.

Tak naprawdę analiza stanu prawnego nieruchomości powinna być dokonana w każdym przypadku, gdy planujemy nabyć lub sprzedać działkę, budynek lub lokal (nawet w drodze umowy darowizny lub dożywocia). Chodzi bowiem o to, aby przyszły właściciel nie otrzymał nieruchomości, która okaże się być obciążona (np. hipoteką lub prawem pierwokupu). Sprzedaż nieruchomości często wiąże się z przyjęciem zadatku a musimy pamiętać ze ryzyko utraty niego widnieje na obu stronach transakcji. Tłumaczenie się brakiem znajomości prawa niestety nie pomoże, ponieważ nie jest to argument przemawiający za możliwością unieważnienia dokonanej transakcji. Podobnie będzie jeśli nowy właściciel będzie powoływał się na swój niewielki majątek lub słuszny wiek.

Usługa weryfikacji stanu prawnego i faktycznego zawiera:

  • dojazd na nieruchomość + analiza otoczenia
  • sprawdzenie dokumentów nieruchomości (analiza aktów nabycia, projektów, dzienników budowy, Wz, zaświadczeń, decyzji itd.) 
  • badanie księgi wieczystej gruntów, lokali, budynków,
  • sprawdzenie rejestrów (planów miejscowych, zabytków, rejestrów lasów itp.) 

Uwaga! Usługa realizowana w promieniu 50km od miasta Leszna woj. Wielkopolska. W razie chęci skorzystania z usług poza wyznaczonym terenem proszę o kontakt.

Czas realizacji: max. 5 dni

Zamówienie

990.00

PLN

Zamów

Copyright © 2022 Safe Home